กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ เปิดบ้านวิชาการ 2561
     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเปิดบ้านวิชาการประจำปี 2561 มีนักเรียนในเขตพื้นบริการหลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น รร.บ้านส้มผ่อ รร.บ้านเหล่าหันทราย รร.บ้านศรีแก้ว รร.บ้านโคกใหญ่ รร.บ้านศรีสว่าง รร.บ้านศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนโนนแดงประชานุเคราะห์ กิจกรรมโดยรวมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ::ภาพกิจกรรม::
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
     เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ก.พ. 2561 โดยมีนายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม ผอ.รร.ศรีแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร ::ภาพกิจกรรม::
ม.6 และ ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
     วันที่ 19-20 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยฝ่ายวิชาการจัดสอบก่อนระดับอื่นเนื่องจากจะได้ให้นักเรียนดำเนินการขอเอกสารทางวิชาการเพื่อนำไปเรียนต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น  ::ภาพกิจกรรม::
อบรมครูใช้งาน Sk Cloud
     เพื่อเป็นการบริหารงานและความคล่องตัวในการแชร์ข้อมูลร่วมกัน ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจึงได้จัดทำระบบ Cloud drive ขึ้นมาและเปิดทำการขยายผลการใช้งานเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 โดยมีนายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในการอบรม ::ภาพกิจกรรม::

ครูสุพัตตา ไตยพันธ์ และครูอรทัย กุชโร อำลานักเรียน
     วันที่ 29 ก.ย. 60 ครูสุพัตตา ไตยพันธ์ และครูอรทัย กุชโร ได้อำลานักเรียนในโอกาสที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นครูในโรงเรียนใกล้บ้านมากขึ้นครับ เว็บมาสเตอร์ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ::ภาพกิจกรรม::

อบรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม
     โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว จัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความรู้ด้านชุมชน ณ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 23 ก.ย. 60 ::ภาพกิจกรรม::

นศท.เข้าสมัคร "จิตอาสาเฉพาะกิจ"
     ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ แสงศรี และ ผกท.กุสุมา แสงศรี ได้นำ นศท.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรค์ เข้าสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทบริการประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 ::ภาพกิจกรรม::

ฝึกภาคปกติ นศท. ประจำปีการศึกษา 2560
     วันที่ 7-20 ก.ย. 2560 ทางโรงเรียนได้นำ นศท. ชั้นปีที่ 1-3 เ้ข้ารับการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ::ภาพกิจกรรม::

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
     กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 27-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ขอให้นักเรียนเตรียมสอบให้พร้อมนะครับ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
     กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ในช่วงเดือน มี.ค. 2560 บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลี้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ::ภาพกิจกรรม::